Internationell enkät-studie om framefotboll

Välkommen att delta på en studie om upplevelse av att spela framefotboll.  

Det här är en internationell enkät-studie, med svarande fotbollsspelare (via one-line-länk) från Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Malta, Japan, Ghana och fler.
Syftet är att ta redo på hur framfotbollspelare upplever sin sport och om att spela framefotboll har en effekt på livet och hälsan t.ex. hur man mår (psykiskt och fysiskt).

När forskarna har samlat och analyserat all information är målet att resultatet blir publicerat som en vetenskaplig artikel. Artikeln kommer förhoppningsvis bli användbar för alla aktörer (klubbar, tränare, politiker, parasportorganisationer, forskare, vårdgivare m.m.) som verkar för att marknadsföra/sprida framefotboll eller forska mer på sporten. 

Huvudansvarig forskare är Doktor Marietta van Der Linden vid Queen Margaret University i Skottland. Svensk kontaktperson är Doktorand Emma Hjalmarsson (emma.hjalmarsson@ki.se) verksam vid Karolinska Institutet. Studien har granskats och fått etiskt godkännande i flertalet länder där information samlas (bl.a. Sverige).  

Klicka här för att komma till enkät-studien.

Om man önskar svara på enkäten på engelska finns den även att hitta genom att klicka här.

Tack för hjälp med detta!

Bild Parasport Sverige