Reglerna

Reglerna för framefotboll liknar dem för futsal, men det finns också skillnader. I Sverige strävar vi efter att efterlikna dem internationella framefotbollsreglerna så mycket som möjligt. Men det finns vissa egna regler som föreningar i Sverige har kommit fram till tillsammans. Här är ett urval.

Läs mer om det internationella regelverket för framefotboll.

Foto: Ari Luostarinen
  • Planens storlek är flexibel beroende på spelarnas ålder och antal. Ju fler och äldre spelare, desto större plan. Planen kan vara maximalt 50 meter och minimum 20 meter på längden. Max och minimimått för bredden är 35 till 13 meter. Runt planen så ska sarg användas detta för att behålla bollen i spel så mycket som möjligt. Om bollen åker över sargen så är det motståndarlaget till laget som sist nuddade bollen som har en inspark från där bollen åkte ut. Spelunderlaget ska helst inte vara för mjukt så att det går lätt att ta sig fram i framen.
  • Målen i framefotboll är mindre än ett fullstort fotbollsmål. Matchmåtten är 3,66 meter i bredd och 1,8 meter i höjd.
  • När det gäller bollen är en lätt boll av futsalmodell att föredra.
  • I match ska det vara maximalt fem spelare i varje lag varav en är målvakt som också använder frame. Spelarbyte kan ske när som helst. Det går också att spela tre mot tre eller fyra mot fyra så länge alla anmälda lag och arrangören är överens.
  • Speltiden är tre perioder x 5 minuter. Om inte arrangören kommer överens om någon annan speltid tillsammans med anmälda lag.
  • Framen behöver ha fyra hjul och vara utan skarpa kanter. Spelare kan spela med både gåstol eller en bakåtvänd rollator. Kontakt med både frame och fötter är tillåtet.
  • Vissa framefotbollsspelare kan behöva lite extra assistans ute på planen. Även det är tillåtet så länge bägge lagen och domaren är överens innan matchen startar.
  • Rullstol är ej tillåtet på planen.
  • 2-1-regeln innebär att när en spelare har bollen, får endast en spelare från motståndarlaget försöka pressa den. Detta regleras för att undvika förvirring och riskfyllda situationer som kan uppstå när fler än två spelare försöker ta bollen samtidigt.
  • Tävlingsspel i framefotboll är för spelare med GMFCS 2 till 5 – För spelare med GMFCS 0 eller 1 finns exempelvis fotboll eller CP-fotboll. Det är klubbarnas ansvar att inte anmäla en spelare med GMFCS 1 eller 0 till en turnering. GMFCS står för Gross Motor Function Classification System. Det är en internationell standard som även används som standard i Sverige. Alla spelare med rörelsenedsättning har en GMFCS klassificering. Inga ytterligare intyg eller bedömningar behövs. Nedan finns en förklarande illustration av GMFCS-systemet med bilder från Made For Movement.
GMFCS Nivå 1: Barnet kan gå hemma, i skolan, utomhus och i samhället och kan gå i trappor utan att hålla i ledstången.
GMFCS Nivå 2: Barnet kan gå i de flesta miljöer och gå i trappor med hjälp av ledstången.
GMFCS Nivå 3: Barnet kan gå med hjälp av ett handhållet förflyttningshjälpmedel i de flesta inomhusmiljöer. Barnet kan gå i trappor med hjälp av ledstången och nära tillsyn eller hjälp.
GMFCS Nivå 4: Barnet använder förflyttningsmetoder som kräver fysisk hjälp eller motorassisterad förflyttning i de flesta miljöer.
GMFCS Nivå 5: Barnet transporteras alltid i en manuell rullstol.

Utrustning

Fem frågor & svar om framen.

Hur ser en frame ut?

Det finns flera olika modeller. Gemensamt är att den behöver ha fyra hjul och vara utan skarpa kanter. En frame kan vara en gåstol eller en bakåtvänd rollator.

Måste jag ha en speciell frame för att spela framefotboll?

Nej, de allra flesta spelar i sin egen bakåtvända rollator eller gåstol som de använder till vardags.

Finns det en speciell frame för framefotboll?

I England har hjälpmedelsföretaget Quest utvecklat en så kalllad gameframe för framefotboll. Robert Henshaw, från företaget Quest, förklarar: »Gameframen är lättare att manövrera, svårare att välta, har större utrymme för fötterna, rörliga hjul och det finns heller inga tvärbalkar där bollen kan fastna.«

Hur får jag tag på en frame?

Kontakta habiliteringen på din ort. Fysioterapeut och/eller arbetsterapeut hjälper dig att prova ut en passande frame. En del föreningar har även frames för utlåning. Kontakta din lokala förening för mer information angående detta.

Vilka tillverkar frames?

Det finns flera olika företag som tillverkar och/eller säljer frames. Här är tre exempel:

Tina Andersson, ortopedingenjören

Tina Andersson är ortopedingenjör och har gjort ankelfotortoser till flera olika framefotbollsspelare.
Sitter i styr­gruppen för CPUP (nationellt uppföljningsprogram för cerebral pares).

»Jag är ortopedingenjör. Det innebär att jag designar och gör ortoser till barn och unga med någon form av nedsatt rörelseförmåga. Ortoserna ska sätta kroppen i ett läge så att den kan jobba så effektivt och bra som möjligt. För att det ska fungera behöver jag lyssna in barnens önskemål och ta reda på så mycket som möjligt om dem. Vad är viktigt? Vad är roligt? Vilka intressen har de?

Jag hörde talas om framefotboll för första gången från ett barn som var hos mig för att prova ut ortoser. Jag visste inte ens att det fanns och blev så glad. Jag frågade om jag fick komma på en träning. Det var fascinerande att se barnen använda ortoserna in action. Jag vågade nästan inte titta. Min yrkeskunskap sattes verkligen på prov och sedan dess har jag inte kunnat släppa det.

Jag började fundera på hur ortoserna hjälpte eller hindrade spelarna och såg saker som ­behövde ändras. Om framefotboll är det roli­g­aste de gör under veckan behöver de ha ortoser som fungerar bra i den situationen. Aktivitet och delaktighet är vad hela mitt uppdrag går ut på. Där är verkligen framefotboll pricken över i:et.«