Möjligheter för framefotbollsföreningar att söka projektstöd.

Föreningar kan söka ”Projektstöd parafotboll” för att utveckla sin parafotbollsverksamhet. Projektstödet är ett Idrottsmedel som söks av er som fotbollsförening via IdrottOnline.

Svenska Fotbollförbundet har inför perioden 2022–2023 tilldelats verksamhetsstöd paraidrott. Projektgruppen har tagit beslut på att delar av medlen ska omvandlas till ett sökbart Idrottsmedel likt Projektstöd IF för barn- och ungdomsverksamhet.

Alla föreningsmedlemmar som har inloggning till Idrottonline kan gå in och skapa samt spara ansökan. För att vara behörig att skicka in ansökan måste personen däremot ha rollen Ordförande, Kassör eller Idrottslyftsansvarig i Idrottonline. 

Projektstöd parafotboll söks via Idrottonline och ärendena hanteras av SvFF (ej SDF) och detta kommer att vara sökbart för föreningar anslutna till Svenska Fotbollförbundet.

Satsningarna ska genomföras under 2023 och det finns två typer av paket föreningen kan söka för:

Paket 1 – Starta upp eller utveckla föreningens verksamhet. 
Föreningen kan söka upp till 45.000kr enligt följande förslag: 

  • Ledarutbildning
  • Barn- och ungdomsfotboll
  • Seniorfotboll 
  • Transport
  • Material
  • Annat

Paket 2 – Genomföra träningsläger. 
Föreningen kan söka upp till 12.000kr och har två alternativ att välja på: 

  • A: Endagsläger. Föreningen söker för att genomföra ett endagsläger. Föreningen kan söka upp till 8000kr för planhyra, mat, aktiviteter eller material kopplat till lägret. 
  • B: Läger med övernattning. Föreningen söker för attgenomföra ett läger med övernattning. Föreningen kan söka upp till 12.000kr för planhyra, övernattning, mat, aktiviteter eller material kopplat till lägret. 

Ansökningsperioden är öppen mellan den 31 januari 2023 till och med den 31 oktober 2023. Samtliga projekt som är ansökta under 2023 ska återrapporteras senast den 30 november 2023.

Läs mer på följande länk: https://aktiva.svenskfotboll.se/forening/sok-medel/projektstod-parafotboll/