Välkommen till webbsidan

På denna webbsida kommer all möjlig information om framefotboll samlad för hela Sverige finnas tillgänglig. Kanske vill du börja spela framefotboll eller starta upp ett eget framefotbollslag? Då finns allt du behöver veta här!

Allt detta är en del av ett projekt med stöd av Allmänna arvsfonden och som drivs av parasportföreningen IFAH Stockholm.